Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Komunikat

Szanowni Państwo.

 Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym oraz niektórych innych ustaw, wszystkie krajowe dyspozytornie medyczne w 2021 roku zostają przejęte przez wojewodów. Województwo wielkopolskie jest jednym z ostatnich, które dokonuje ustawowej reorganizacji poprzez wyłączenie ze struktur Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu dyspozytorni medycznej. Oznacza to, iż od dnia 1 października br. odpowiedzialność za odbieranie zgłoszeń alarmowych, dotyczących nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub osób znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia, przejmuje  Wojewoda Wielkopolski. Zespoły ratownictwa medycznego na terenie województwa nadal prowadzone będą przez samorządy.

Powrót do: Aktualności