Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Helpdesk

Historia

Otwarcie pierwszej stacji pogotowia im. Marszałka Piłsudskiego odbyło się dopiero w dziesięć lat po uzyskaniu niepodległości dnia 11.11.1928, a siedziba firmy mieściła się w gmachu straży ogniowej przy ulicy Grunwaldzkiej 16 z numerem alarmowym 6666. Pogotowie dysponowało jedną karetką z lekarzem, sanitariuszem i kierowcą. Od 01.02.1929 r. Pogotowie Ratunkowe przeniesione zostało do budynku Hotelu Polonia (dziś Szpital Kliniczny UM) przy ulicy Stolarskiej, gdzie mieściło się do listopada 1932. Jeszcze w tym samym roku pogotowie przeniosło się do centrum miasta, gdzie zajęło pomieszczenia Masztalarni Zamku przy ulicy Fredry. Dzięki dotacji z Ubezpieczalni Społecznych zostały zakupione trzy nowe karetki, zwiększył się też zakres wykonywanych usług, poprzez transporty chorych.

W kalendarzach miejskich publikowane były wtedy do społeczeństwa odzewy: „Kto niepotrzebnie wzywa pogotowie krzywdzi swoich bliskich, staje się winnym przez to, że utrudnia pracę pogotowia ponieważ pogotowie przeznaczone jest tylko do wypadków nieszczęśliwych, każde niepotrzebne zawezwanie karetki opóźnia pomoc lekarską w istotnie groźnych wypadkach, gdzie cenna może być każda minuta.” Ta idea niewiele straciła obecnie na aktualności.

W czasie wojny pod egidą Niemieckiego Czerwonego Krzyża utworzono niemiecką stację pogotowia przy ulicy Chudoby, którą przeniesiono do szpitala Przemienienia Pańskiego przy Placu Bernardyńskim.Po wojnie początkowo pogotowie znajdowało się przy ulicy Głogowskiej 95, później przy ulicy Śniadeckich a od stycznia 1951 do grudnia 2005 roku przy ulicy Chełmońskiego 20. Różne były głosy początkowo Miejskiej, a potem wydzielonej stacji i Miejskiej i Wojewódzkiej Pogotowia Ratunkowego, różna była historia tworzenia poszczególnych zespołów, zarówno reanimacyjnych, ogólnych jak i wypadkowych. Ostatnie lata to okres licznych zmian. Pierwszego stycznia 1999 roku pogotowie zostało przekształcone w SP ZOZ, a jesienią tego roku zmieniło nazwę z Wojewódzkiej na Rejonową SPR. 01 lipca 2000 roku doszło do połączenia RSPR z Wielkopolską Kolumną Transportu Sanitarnego , wtedy to pojawiła się koncepcja przeniesienia głównej siedziby firmy z ulicy Chełmońskiego na Rycerską, tym łatwiejsza do realizacji, że była akceptowana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Spowodowane to było bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi budynku, jego niekorzystnym usytuowaniem wśród gęstej zabudowy mieszkalnej i trudnościami z wyjazdem karetek.

W 2004 roku po przeprowadzonym konkursie na projekt architektoniczny uzyskaliśmy zgodę na budowę, a w bieżącym roku dzięki przychylności banku PKO BP, dostaliśmy również kredyt długoterminowy na wykonanie tej inwestycji. W czerwcu bieżącego roku ruszyła budowa prowadzona przez firmę POSBAU, która szczęśliwie dobiegła końca. W międzyczasie uzyskaliśmy wsparcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na docieplenie i doposażenie istniejącego budynku. W trakcie budowy zrealizowaliśmy projekt utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego, który całkowicie został doposażony przez samorząd miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Dzięki wsparciu samorządu uzyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny i pełne wyposażenie stanowisk dyspozytorskich.
Całkowity koszt inwestycji składającej się na dobudowanie nowego budynku administracyjnego, pomieszczeń tlenowni oraz docieplenie starego budynku z wymianą stolarki okiennej wyniósł około 2,5 ml zł, z tego kredyt otrzymany z PKO BP wyniósł 1 ml 800 tys. zł, a pozostałą kwotę uzyskaliśmy z dotacji sejmiku wojewódzkiego i własnych środków.

W 2006 r. uzyskaliśmy środki na prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń dla Szkoły Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego. W latach 2006-2007 dokonaliśmy dużej przebudowy części hali garażowej, którą przeznaczyliśmy na pomieszczenia podstacji transportu medycznego z ulicy Kościuszki 103. Sukcesywnie dokonywane są kolejne inwestycje. W chwili obecnej świadczymy usługi dla mieszkańców miasta Poznania i powiatu poznańskiego, mamy zakontraktowanych 7 zespołów specjalistycznych („S” z lekarzem systemu) i 16 zespołów podstawowych („P” z ratownikami medycznymi).

1 lutego 2016 roku zmieniona została nazwa jednostki, która obecnie brzmi Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu.