Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Emerytura, czyli awans na wyższe stanowisko.

Zawsze w życiu najtrudniejsze są rozstania, szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie wiele lat.  

Pan Przemysław rozpoczął swoją karierę zawodową w 1991 roku na stanowisku inspektora pracy oraz starszego specjalisty do spraw bytowych i socjalnych. Sprawował opiekę nad domkami letniskowymi dla Naszych pracowników. W Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przepracował 29 lat.
Dziękujemy za mnóstwo pozytywnej energii, wytrwałość, cierpliwość i zaangażowanie. Dyrekcja wraz z całym zespołem WSPR życzy najlepszego zdrowia, pogody ducha, dostatku i samych miłych chwil na emeryturze. Dziękujemy za wieloletni wkład w funkcjonowanie Naszej firmy.
Powrót do: Aktualności