Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Znak sprawy: PZP/Nr 01/PN/19

Informacja z otwarcia ofert 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na „Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw Wykonawcy”

Informacja z otwarcia ofert

 

/-/ Robert Judek

Powrót do: Ogłoszenia