Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Znak sprawy: PZP/Nr 01/PN/19

Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wpłaty wadium.

W związku z odpowiedzią na pytanie z dnia 15 marca 2019 roku, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw Wykonawcy, informujemy, termin składania ofert został przedłużony do dnia 25 marca 2019 roku.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert oraz wpłaty wadium zostaje zmieniony:

  1. Oferty należy składać do dnia 25.03.2019 r, godz. 11:00
  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 25.03.2019 r, godz. 11:30

Szczegółowe informacje: http://www.ratownictwo.med.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-pzp-nr-01-pn-19

 

/-/Robert Judek

Powrót do: Ogłoszenia