Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31.12.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 OGŁASZA

 wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 31 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych. przez:

 

ratowników medycznych z uprawnieniami prowadzenia. poj. uprzywilejowanego

 

 Złożono 6 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu .

  

 

/-/ Remlein Natalia

Powrót do: Ogłoszenia