Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

 

 

 

Złożono 31 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z których 26 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu, tj.:

 

Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,1,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,33.

 

Oferta nr 10 została zakwalifikowana do dalszego etapu.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 30 maja 2019 roku.

 

 

/-/ Lehmann Daria

 

 

Powrót do: Ogłoszenia