Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 25.06.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarkę/pielęgniarza systemu

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku

(Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 25 czerwca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

 

 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

Prace komisji zakończono dnia 25 czerwca 2019 roku.

 

/-/ Lehmann Daria

 

Powrót do: Ogłoszenia
Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego