Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 24.06.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 24 czerwca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

Dyspozytora Medycznego

 

 

Na w/w konkurs nie złożono ofert na udzialenie świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia