Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu rostrzygniętego w dniu 16.11.2018r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 16 listopada 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

    pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. do prowadzenia poj. uprzywil.

 

 

 

Na w/w konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

 

Prace komisji zakończono dnia 16 listopada 2018 roku

 

 

 

 /-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia