Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. prow. poj. uprzywil.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

 

 

 

Nie złożono ofert do w/w konkursu

 

Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

 

/-/Lehmann Daria

 

Powrót do: Ogłoszenia