Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkursów rozstrzygniętych w dniu 20.08.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego, Lekarza systemu, Ratownika Medycznego

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190 z późn. zm.)

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursów rozstrzygniętych w dniu 20 sierpnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

 

Dyspozytora Medycznego, Lekarza systemu, Ratownika Medycznego

 

 

 

Na w/w konkursy nie złożono ofert.

 

Prace komisji zakończono dnia 20 sierpnia 2019 roku.

 

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia