Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 17 grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych

WOJEWÓDZKA  STACJA  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

 

OGŁASZA

 

wyniki konkurs rozstrzygniętego w dniu 17  grudnia 2018 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

dyspozytorów medycznych


 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które  spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu

 

Prace komisji zakończono dnia  17 grudnia 2018 roku

 

 

 /-/ Remlein Natalia

Powrót do: Ogłoszenia