Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Dyspozytora Medycznego

 

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

  

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

 

 

Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

1 oferta spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku.

 

 /-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia