Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

 

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160), 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

Dyspozytora Medycznego

 

 

 

Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

3 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku

 

 

/-/ Lehmann Daria

 

Powrót do: Ogłoszenia