Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.04.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

DYREKTOR

 

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

 

 

 

OGŁASZA

 

wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 kwietnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

 

Dyspozytora Medycznego

 

 

Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2 oferty o numerach 1,3- spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

 

 

Prace komisji zakończono dnia  19 kwietnia 2019 roku.

 

/-/ Lehmann Daria

 

 

 

Powrót do: Ogłoszenia
Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego