Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 12/PN/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego wyszczególnionego w przedmiocie zamówienia:

  • Pakiet 1 – Respirator – 1 szt.,
  • Pakiet 2 – Respirator transportowy – 1 szt.,
  • Pakiet 3 – Pulsoksymetr – 33 szt.,
  • Pakiet 4 – Pompa strzykawkowa – 3 szt.
  • Pakiet 5 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
Ogłoszenie nr 656754-N-2018 z dnia 2018-12-03 r
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ: 
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego wyszczególnionego w przedmiocie zamówienia:
 Pakiet 1 – Respirator – 1 szt.,
 Pakiet 2 – Respirator transportowy – 1 szt.,
 Pakiet 3 – Pulsoksymetr – 33 szt.,
 Pakiet 4 – Pompa strzykawkowa – 3 szt.
 Pakiet 5 – Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej – 1 szt.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
 
SIWZ
Załączniki
Umowa - wzór
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
ZMIANA TREŚCI SIWZ
 
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 
 
 
/-/Robert Judek
Powrót do: Ogłoszenia