Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 11/PN/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy

Ogłoszenie nr 655170-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. 
 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ: 
Sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI
 
 
Powrót do: Ogłoszenia