Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 03/PN/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów medycznych jedno i wielorazowego użytku, opatrunków wraz z przylepcami, środków dezynfekcyjnych oraz rękawic medycznych.

Ogłoszenie nr 570362-N-2019 z dnia 2019-07-08 r. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZSukcesywne dostawy artykułów medycznych jedno i wielorazowego użytku, opatrunków wraz z przylepcami, środków dezynfekcyjnych oraz rękawic medycznych.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/-/ Robert Judek
Powrót do: Zamówienia Publiczne