Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 24.06.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 24.06.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 24 czerwca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  Na w/w konkurs nie złożono ofert na udzialenie świadczeń zdrowotnych.

   

   

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 24.06.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 24.06.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Z-cę Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 24 czerwca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Z-cę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 1 ofertę, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 czerwca 2019 roku do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 24 czerwca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Z-ce Głównego Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez z-ce głównego dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 czerwca 2019 roku do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 24 czerwca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 24 czerwca 2019 roku do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 25 czerwca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawn. do prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  „pielęgniarkę/pielęgniarza systemu, pielęgniarkę/pielęgniarza systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych”

  należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112  do  24 czerwca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 25 czerwca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta  od  1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  DYREKTOR

  STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 24 czerwca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 25 czerwca 2019 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Złożono 4 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty, tj. nr 1, 2, 3 - spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia  30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Złożono 2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

   

   

  Złożono 31 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z których 26 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu, tj.:

   

  Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,1,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,33.

   

  Oferta nr 10 została zakwalifikowana do dalszego etapu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 24.05.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu roztrzygniętego w dniu 24.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 24 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

  Prace komisji zakończono dnia  24 maja 2019 roku.

   

   

   

   

   /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 23.05.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 04/ZP/19

  na dostawę 12 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorami dla WSPR w Poznaniu.

  Czytaj więcej