Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rostrzygniętego w dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 15 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  15 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępce Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 8 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  8 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

   

   /-/ Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 28.02.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętegow dniu 28.02.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 28 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 1ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, która spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 28 lutego 2019 roku

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 26.02.2019

  Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawn. prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Nie złożono ofert do w/w konkursu

   

  Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

   

  /-/Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 26.02.2019

  Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Nie złożono ofert do w/w konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 26.02.2019

  Wyniki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych z uprawn. prow. poj. uprzywil.

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn.zm.)

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 26 lutego 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  ratowników medycznych z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Złożono 2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z której 1 oferta spełniała postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 26 lutego 2019 roku.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 25.02.2019

  Informacja dotycząca konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Głównego Dyspozytora Medycznego i zastępcę Głównego Dyspozytora

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

   w związku z nieprawidłowymi zapisami w ofercie konkursowej informuje, że z dniem 25.02.2019 roku postanawia unieważnić konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Głównego Dyspozytora i Zastępcę Głównego Dyspozytora

   

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 25.02.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Głównego Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 marzec 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez głównego dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 28 lutego 2019 roku do godz. 09.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 28 lutego 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 marca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 25.02.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczenń zdrowotnych przez Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 marzec 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez zastępcę głównego dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 28 lutego 2019 roku do godz. 09.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 28 lutego 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 marca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 22.02.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 marzec 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 28 lutego 2019 roku do godz. 09.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 28 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 28 lutego 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 marca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 21.02.2019

  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

  o wartości przekraczającej równowartość 30 000 euro.

  Czytaj więcej
 • 21.02.2019

  Ogłoszenie o zamówieniu PZP/Nr 02/PN/19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansów sanitarnych typu C.

  Czytaj więcej