Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 05.06.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

  DYREKTOR

  STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 lipca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem:

  „Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 24 czerwca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 25 czerwca 2019 roku.

   

  Umowa zostanie zawarta od 1 lipca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  lekarza systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „s”

   

   

   

  Złożono 4 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty, tj. nr 1, 2, 3 - spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia  30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/pielęgniarzy systemu

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z upraw. prow. poj. uprzywilejowanych

   

   

   

  Złożono 2 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

  Prace komisji zakończono dnia 30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 30.05.2019

  Wyniki konkursu rozstrzygniętego dnia 30.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2190)

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 30 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Ratownika Medycznego- kierownika zespołu/ Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

   

   

   

  Złożono 31 ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, z których 26 ofert spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu, tj.:

   

  Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,1,19,20,21,22,24,25,26,28,30,32,33.

   

  Oferta nr 10 została zakwalifikowana do dalszego etapu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 30 maja 2019 roku.

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 24.05.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu roztrzygniętego w dniu 24.05.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 24 maja 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

  Prace komisji zakończono dnia  24 maja 2019 roku.

   

   

   

   

   /-/ Lehmann Daria

   

   

  Czytaj więcej
 • 23.05.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 04/ZP/19

  na dostawę 12 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem i monitorami dla WSPR w Poznaniu.

  Czytaj więcej
 • 15.05.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy systemu w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego "S"

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S”

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1czerwca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w wyjazdowych specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego „S” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 29 maja 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2019 roku o godz. 9.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 30 maja 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

   

  Czytaj więcej
 • 15.05.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”, działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

   

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw.

  i zaprasza do składania ofert.

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1czerwca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu, Pielęgniarki/Pielęgniarzy systemu z uprawn.prow.poj.uprzyw." należy składać w Sekretariacie Dyrektora WSPR w Poznaniu pok. 112 do 29 maja 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia w dn. 30 maja 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Groborz Anna

  Czytaj więcej
 • 15.05.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników medycznych z upraw. prow. poj. uprzyw.

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwany dalej „Udzielającym Zamówienia”, działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Ratowników medycznych z uprawn.prow.poj.uprzyw.

  i zaprasza do składania ofert.

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 czerwca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania należy składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez Ratowników medycznych z uprawn.prow.poj.uprzyw." należy składać w Sekretariacie Dyrektora WSPR w Poznaniu pok. 112 do 29 maja 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 30 maja 2019 roku o godz. 10.30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia w dn. 30 maja 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania Oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/Anna Groborz

  Czytaj więcej
 • 06.05.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 czerwca 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 23 maja 2019 roku do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 24 maja 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 czerwca 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 19.04.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.04.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 kwietnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  2 oferty o numerach 1,3- spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia  19 kwietnia 2019 roku.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 10.04.2019

  Oferta pracy na stanowisku Kasjer-Księgowa/Księgowy

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  KASJER- KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

   

  Zakres obowiązków:

  Prawidłowe i terminowe wprowadzanie do systemu dokumentów księgowych

  Kontrola dokumentów księgowych pod względem finansowym i formalnym

  Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych

  Przygotowywanie raportów i analiz

  Obsługa kasy fiskalnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

   

  Poszukiwane kompetencje:

   

  Wykształcenie wyższe kierunkowe lub ogólnokształcące z praktyką w zakresie zasad księgowości

  Doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze księgowości;

  Dobra znajomość księgowych, zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych;

  Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji;

  Samodzielność i inicjatywa w działaniu;

  Znajomość pakietu MS Office;

   

  Oferujemy:

   

  Stabilne warunki zatrudnienia;

  Przyjazną atmosferę w pracy;

  Umowę o pracę na pełen etat

  CV wraz z niezbędnymi dokumentami prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

  sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 26.04.2019r.

  (Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”)

  Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział Kadr tel.0618648-813

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej