Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Ogłoszenia

 • 19.04.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 19.04.2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

   

   

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 19 kwietnia 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  2 oferty o numerach 1,3- spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia  19 kwietnia 2019 roku.

   

  /-/ Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 10.04.2019

  Oferta pracy na stanowisku Kasjer-Księgowa/Księgowy

   

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  KASJER- KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

  Miejsce pracy: Poznań, ul. Rycerska 10

   

  Zakres obowiązków:

  Prawidłowe i terminowe wprowadzanie do systemu dokumentów księgowych

  Kontrola dokumentów księgowych pod względem finansowym i formalnym

  Udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych

  Przygotowywanie raportów i analiz

  Obsługa kasy fiskalnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

   

  Poszukiwane kompetencje:

   

  Wykształcenie wyższe kierunkowe lub ogólnokształcące z praktyką w zakresie zasad księgowości

  Doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze księgowości;

  Dobra znajomość księgowych, zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych;

  Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji;

  Samodzielność i inicjatywa w działaniu;

  Znajomość pakietu MS Office;

   

  Oferujemy:

   

  Stabilne warunki zatrudnienia;

  Przyjazną atmosferę w pracy;

  Umowę o pracę na pełen etat

  CV wraz z niezbędnymi dokumentami prosimy składać w sekretariacie WSPR w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań, lub mailowo na:

  sekretariat@ratownictwo.med.pl w terminie do 26.04.2019r.

  (Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”)

  Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane.

  Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje w sprawie ogłoszenia udziela Dział Kadr tel.0618648-813

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 01.04.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI  POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz.2190)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  Dyspozytora Medycznego,

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarta na okres od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 maja 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email:  daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne udzielane przez dyspozytora medycznego” należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 18 kwietnia 2019 roku do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastąpi 19 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124.

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia 19 kwietnia 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta od 1 maja 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 25.03.2019

  Znak sprawy: PZP/Nr 01/PN/19

  Informacja z otwarcia ofert 

  Czytaj więcej
 • 22.03.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytorów Medycznych

   

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160), 

   

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Dyspozytora Medycznego

   

   

   

  Złożono 3 oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  3 oferty spełniają postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku

   

   

  /-/ Lehmann Daria

   

  Czytaj więcej
 • 22.03.2019

  Ogłoszenie wyników konkursu rozstrzygniętego w dniu 22.03.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Dyspozytora Medycznego

   

  DYREKTOR

   

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 160),

    

  OGŁASZA

   

  wyniki konkursu rozstrzygniętego w dniu 22 marca 2019 roku na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   

  Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

   

  Złożono 1 ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  1 oferta spełnia postawione przez udzielającego zamówienia warunki konkursu.

   

   

  Prace komisji zakończono dnia 22 marca 2019 roku.

   

   /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 21.03.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 03/ZP/19

  na dostawę opon do pojazdów samochodowych użytkowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 16.03.2019

  Znak sprawy: PZP/Nr 01/PN/19

  Z A W I A D O M I E N I E o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wpłaty wadium.

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

   Zastępcę Głównego Dyspozytora Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

   

  Umowa będzie zawarte na okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  w terminie do 21 marca 2019 roku.

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/ Lehmann Daria

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Dyspozytora Medycznego

  DYREKTOR

  WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

  w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

   

  zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

   

  O g ł a s z a

  konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

   

  Dyspozytora Medycznego

   

  i zaprasza do składania ofert

  Umowa będzie zawarte na okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

  Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych kwiecień 2019 roku.

  Szczegółowe warunki konkursu ofert, i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym formularze ofertowe należy pobrać ze strony internetowej

  www.ratownictwo.med.pl

  Zapytania składać na email: daria.lehmann@ratownictwo.med.pl

  w terminie do 21 marca 2019 roku.

  Oferty wraz z obowiązującymi dokumentami w zamkniętej kopercie z napisem

  „Świadczenia zdrowotne przez „dyspozytora medycznego”, należy składać w Sekretariacie Dyrektora pok. 112 do 21 marca 2019 roku do godz. 10:00.

  Otwarcie ofert nastąpi 22 marca 2019 roku o godz. 09:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania lub rozstrzygnięcia ofert bez podania przyczyn.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia w dniu 22 marca 2019 roku.

  Umowa zostanie zawarta w dniach od 1 kwietnia 2019 roku w siedzibie Udzielającego Zamówienia, pok. 124

  Okres związania oferentów złożonymi ofertami wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursów ofert.

   

  /-/Lehmann Daria

   

   

   

  Czytaj więcej
 • 12.03.2019

  Zaproszenie do składania ofert NT/Nr 01/ZP/19

  na najem długoterminowy samochodu osobowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. 

  Czytaj więcej
 • 05.03.2019

  Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 02/PN/19

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wyprodukowanych w 2019 roku. Forma zakupu – leasing operacyjny z opcją wykupu.

  Czytaj więcej