Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 11/PN/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na sukcesywne zakupy paliw płynnych, w tym benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG),  za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów samochodowych przez 24 godziny na dobę na stacjach paliw wykonawcy.

Dnia  6 grudnia 2018 roku o godz. 12:30 w pokoju nr 104 Komisja przetargowa dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

331 488,00 zł/brutto

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

 

lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Rodzaj paliwa

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

Stały upust procentowy

1

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4,
35-322 Rzeszów  

Benzyna bezołowiowa

6600,00 zł

8118,00 zł

2,15%

 

Skroplony gaz ropopochodny
(LPG)

3629,27 zł

4464,00 zł

 

Olej napędowy

254 146,34 zł

312 600,00 zł

Powrót do: Ogłoszenia