Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Informacja z otwarcia ofert Nr sprawy PZP/Nr 02/PN/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C wyprodukowanych w 2019 roku. Forma zakupu – leasing operacyjny z opcją wykupu.

Dnia 5 marca 2019 roku o godz. 11:00 w pokoju nr 104 Komisja przetargowa dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych typu C.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:

 

lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Wartość netto

 

Wartość brutto

 

Termin dostawy

Pakiet serwisowy 
z limitem do 80.000 km

Serwis zabudowy

1

Zeszuta Sp. z o.o.

Siedziba Wykonawcy:

ul. Tużycka 8

03-683 Warszawa

Adres Wykonawcy:

ul. Garbarska 79

26-600 Radom

951 636,44

1 170 512,42

30 dni

TAK

TAK

 

  1. Warunki gwarancji:
  • Okres gwarancji na pojazd bazowy, bez ograniczenia limitu kilometrów - 24 miesiące.
  • Okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu - 24 miesiące.
  • Okres gwarancji na perforację nadwozia - 144 miesięcy.
  • Okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 36 miesięcy.

 

Kwota jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Wartość: 878 048,78 zł netto 

Wartość: 1 080 000,00 zł brutto

 

Termin płatności: zgodnie z harmonogramem, miesięczny czynsz leasingowy: 9 848,09 zł

Załącznik:

Informacja z otwarcia

 

/-/ Robert Judek

Powrót do: Ogłoszenia