Moje konto Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Menu

Informacja dotycząca konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Głównego Dyspozytora Medycznego i zastępcę Głównego Dyspozytora

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ   STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SP ZOZ

w Poznaniu, ul. Rycerska 10, 60-345 Poznań

 

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia” działając na podstawie art.26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz.618)

 

 w związku z nieprawidłowymi zapisami w ofercie konkursowej informuje, że z dniem 25.02.2019 roku postanawia unieważnić konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Głównego Dyspozytora i Zastępcę Głównego Dyspozytora

 

 

/-/ Lehmann Daria

Powrót do: Ogłoszenia